วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552

ความเป็นมาแผนแม่บทชุมชนเย็นอากาศ 2


สำหรับชุมชนเย็นอากาศ 2 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ได้จัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครไปแล้ว กิจกรรมส่วนหนึ่งที่ทำไปก็คือ การอบรมสร้างความรู้ให้ไปประกอบอาชีพ ได้แก่ การทำขนมลูกชุบ การทำขนมไทย เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
รูปกิจกรรมที่ผ่านมาตามแผนแม่บทฯ ที่ได้รับการอนุมัติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น