วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552

ความเป็นมาแผนแม่บทชุมชนเย็นอากาศ 2


สำหรับชุมชนเย็นอากาศ 2 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ได้จัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครไปแล้ว กิจกรรมส่วนหนึ่งที่ทำไปก็คือ การอบรมสร้างความรู้ให้ไปประกอบอาชีพ ได้แก่ การทำขนมลูกชุบ การทำขนมไทย เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
รูปกิจกรรมที่ผ่านมาตามแผนแม่บทฯ ที่ได้รับการอนุมัติ

แนะนำชุมชนเย็นอากาศ 2 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

สวัสดีค่ะ

ดิฉันชื่อ นางสำลี ศรีระพุก รองประธาน ชุมชนเย็นอากาศ2 เขตยานนาวา กทม.
สำหรับบล็อกนี้ จะใช้สำหรับการนำเสนอกิจกรรมชุมชนในปี 2552 ถ้าท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ลิงค์ด้านล่างนี้ ค่ะ

http://www.data.in.th/yen-akard2/


ขอบคุณค่ะที่ให้ความสนใจกิจกรรมชุมชนเย็นอากาศ2