วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ศูนย์ 55 เตชะสัมพันธ์


31 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.30-11.30 น.ศูนย์ 55 เตชะสัมพันธ์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป และเจาะเลือดเพื่อตรวจหาโรคเบาหวานให้กับคนในชุมชนเย็นอากาศ 2 มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน70 คน และนำวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า มาฉีดให้กับเจ้าของสุนัข,แมว จำนวน 150 ตัว โดยมีทาง สก.ลข. เขตยานนาวาลงมาเยี่ยมในชุมชนเย็นอากาศ2 ด้วย