วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552

ทำบุญสงกรานต์ 2552

ประมวลภาพ : ทำบุญสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ 19 เมษายน 2552
ณ ลานกีฬาใต้ทางด่วน หน้าชุมชนเย็นอากาศ 2


ผู้เข้าร่วม 250 คน และผู้สูงอายุ 65 คน ผลที่ได้รับ : *ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องในชุมชนเป็นอย่างดี * ผู้สูงอายุมีความสุขใจที่ได้รับของขวัญที่ชุมชนจัดไว้/รวมลูกหลานนำของ มาให้

กำหนดการ : ทำบุญสงกรานต์/รดน้ำผู้สูงอายุ

09.00 น. พี่น้องในชุมชนจัดอาหารหวานคาวเพื่อถวายแด่พระภิษุสงฆ์
10.30 น. ประธานในพิธี คุณอาภร วงษ์สังข์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
11.00 น. ร่วมกันถวายภัตรตาหาร แด่พระภิษุสงษ์
12.10 น. สรงน้ำพระภิษุสงฆ์ โดยคุณอาภร วงษ์สังข์ กรรมการสิทธ์ฯ
12.30 น. เชิญทุกคนร่วมรับประทานอาหาร
13.30 น. รดน้ำผู้สูงอายุ จำนวน 65 คน มีแขกผู้ใหญ่หลายคนมาร่วมกันรดน้ำ เป็นบรรยากาศ
ที่ดี ทุกคนมีความสุข


รายชื่อผู้สนับสนุนทำบุญสงกรานต์
1 คุณสุนันท์ จันทองและครอบครัว ต้มพะโล้ ไข่ 200 ใบ
2. คุณอำพัน ฤกษ์เฉลิมพจน์และครอบครัว แกงคั่วไก่
3. อาจารย์สิริภา สงเคราะห์ แกงเขียวหวาน
4. คุณเพ็ญศรี สาระโพธิ์ ผลไม้รถเข็น 1,000 บาท
5. คุณวันนพ รุจิวงษ์ ผลไม้รถเข็น 300 บาท
6. คุณมงคล โพสี ผลไม้รถเข็น 300 บาท
5. คุณนพรัตน์ โลหิตยาและครอบครัว ทอดมัน 10 กิโล
6. คุณอุบล เพ็งสมยา ทอดมัน 20 กิโล
7. คุณสุกัญญา น้อยสมมิตร ทอดมัน กิโล+ ดอกไม้ 11 กำ
8. คุณอภิญา เนียมนิวัฒน์ ก๋วยเตี๋ยวไก่ 400 ถัวย
7. คุณสืบ เนียมนิวัฒน์ น้ำแข็งใส 200 ถ้วย
8. คุณวิมล จำปี ขนมถ้วย 500 ถ้วย
9. คุณเอมอร แปลกจิตร ขนมถ้วย 300 ถ้วย
10. คุณปรีชา มาลัยหอม ขนมถ้วย 100 ถ้วย
11. คุณพิศาล ศรีระพุก ขนมถ้วย 100 ถ้วย
12. คุณแม่สุนีย์ ทองยิ้ม ขนมถ้วย 200 ถ้วย
13. คุณพรชัย ศรีระพุก+ครอบครัว ข้าวเหนียวสังขยา 100 กล่อง
14. คุณไว +คุณแหม่ม ธารีรัตน์ ลอดช่อง 8 กิโล
15. คุณแม่ตุ๋ย+ครอบครัว ขนมจีน+น้ำยากะทิ+น้ำยาป่า
16. คุณดวงใจ พากเพียร+คุณกล้าหาญ รุ่งเรือง ไข่เจียว
17. คุณมิตรชาย วิเศษวงษา น้ำมะตูม + น้ำเก๋กฮวย
18. คุณทับทิม ชูกลิ่น น้ำมะตูม + น้ำเก๋กฮวย
19. คุณอาล่าย รุ่งแจ้ง
20. คุณกฤษณา น้อยสมมิตร+คุณสมหมาย สัมมาเกตุ ฟลุตสลัด 80 ถ้วย
21. ร้านต้อย+เพื่อน ลอดช่อง+ทับทิมกรอบ
22. คุณพจนีย์ ตันทองและครอบครัว ขนมจีน 10 กิโล
23. คุณสุกัญญา น้อยสมมิตร และครอบครัว ทอดมัน 2 กิโล+ดอกไม้ 11
24. คุณพรรณี ปรีวิชัย , คุณสำรอง อารีย์เอื้อ กระเพาะปลา 1 หม้อ
25. คุณประทุม แปลกจิตร ข้าวสาร 5 กิโล

หน่วยงานสนับสนุน
1. วัดช่องลม ถังสังฆทาน 30 ถัง+กล่องยา 18 กล่อง+เงินสด 1,000 บาท
2. มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ผลิตภัณฑ์คอลเกต 5 ลัง
3.บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด น้ำดื่ม 8 โหล
4. บริษัทเสริมสุข จำกัด น้ำอัดลม ขนาด 1 ลิตร 12 ขวด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น